Aktualno

Najdi

3. EKO TEDEN

11.4.2018 12:47:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETRTEK, 12.4.2018

 

 

 

 

PETEK, 13.4.2018

 

 

 

 

 

 

SOBOTA, 14.4.2018

 

 

 



NEDELJA, 15.4.2018









ČETRTEK, 19.4.2018

 

V Komunali Novo mesto delujemo na področju različnih dejavnosti, s katerimi prispevamo k boljšemu življenju skupnosti.

 Z našim delom se lahko seznanite na predstavitvah v sejni sobi

 Komunale Novo mesto. 

Lahko si boste ogledali tudi delovanje

 Centralne čistilne naprave v Ločni in delovanje Vodarne Jezero.


Predstavitve bodo potekale po sledečem dnevnem redu:


8:30 – področje vodovoda


9:00 – področje splošne komunale (odpadki)


9:30 – področje odvajanja in čiščenja odpadne vode


Svojo udeležbo sporočite na e-naslov:

 sonja.kolenc@komunala-nm.si


Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

PETEK, 19.4.2018







23. - 25.4. 2018


 

 

 

Število ogledov (217)

Tagi: