Aktualno

Najdi

OŠ DRSKA - TRAJNOSTNA MOBILNOST S KOKOŠKO ROZI IN PEŠBUS

10/2/2019 11:10:00 PM

TRAJNOSTNA MOBILNOST S KOKOŠKO ROZI IN PEŠBUS

Z letošnjim šolskim letom, smo se na OŠ Drska priključili ne enemu ampak kar dvema projektoma, ki spodbujata potovalne navade otrok in krepita zdravje.

S projektom Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah prispevamo k spreminjanju potovalnih navad otrok od 1. do 9. razreda in njihovih bližnjih ter  posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtcev in osnovnih šol. Na šoli smo izvedli različne aktivnosti, ki so otroke spodbudili k različnemu prihodu v šolo. V tednu mobilnosti in v sklopu trajnostne igre Gremo peš s kokoško Rozi je večina učencev prihajala v šolo peš, s kolesom, z javnim prometom in na druge trajnostne načine. Njihov trud je kokoška Rozi nagradila s kartami prihodov. Učenci so razredno zbrali različne karte s katerimi so se kasneje v razredu lahko igrali in kartali. Vsak sodelujoči razred si je zastavil svoj trajnostni cilj, ki so ga razredi v večini presegli. Tudi skupni šolski cilj je bil presežen, saj je več učencev kot smo pričakovali v šolo prihajalo na trajnostni način. Na ta način naj bi se zmanjšale okoljske obremenitve, otroke pa bi spodbudili k gibanju in s tem h krepitvi njihovega zdravja.


 

 

 Prav tako pa smo tudi letos sodelovali v projektu Pešbus, kjer so se učenci odločili, da prevoz zamenjajo za Pešbus in se vsaj v času evropskega tedna mobilnosti v šolo odpravijo peš. V organizirani skupini,po začrtani poti in po stalnem urniku, se je kakih 15 učencev v spremstvu odrasle osebe vsako jutro podalo peš v šolo. Iz blokov ali hiš v bližnji okolici šole so prišli na majhne Pešbus postaje, ki spominjajo na prave avtobusne postaje, kjer so počakali na skupino. Nato pa so se skupaj odpravili do šole. Med hojo so navezovali nova prijateljstva in se veliko pogovarjali. Teme pogovorov med potjo so ostale njihova skrivnost. Njihova pot je hitro minila, še bolj pa so se razveselili, ko jim je na posebne »pešbus vozovnice« učiteljica stisnila štampiljko. Ta jim služi kot dokaz, da je za njimi še en dan, ko so izbrali trajnostni prihod v šolo.