Aktualno

Najdi

STATISTIČNI URAD SLOVENIJE - ODPADKI V LETU 2018

10/9/2019 10:39:00 PM

 

V Sloveniji je v letu 2018 nastalo ... 

  • - skoraj 8,4 milijona ton odpadkov, od tega malo manj kot 5 milijonov ton gradbenih odpadkov, ki so glavni razlog, da se je celotna količina v Sloveniji nastalih odpadkov glede na prejšnje leto povečala za skoraj 36 %.

  • - 1.025.000 ton komunalnih odpadkov. Ti so predstavljali 12 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. Prebivalec Slovenije je v 2018 v povprečju proizvedel 495 kg komunalnih odpadkov, 17 kg več kot v 2017. Količine komunalnih odpadkov so se glede na prejšnje leto povečale za skoraj 4 %.

  • - skoraj 132.000 ton nevarnih odpadkov (ali malenkost manj kot v prejšnjem letu). Predstavljali so malo manj kot 2 % vseh v tem letu nastalih odpadkov. 75 % nevarnih odpadkov je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 21 % v storitvenih dejavnostih, 4 % pa v gospodinjstvih.
  • v vseh dejavnostih količinsko več odpadkov kot v prejšnjem letu. V storitvenih dejavnostih jih je nastalo 4,7 milijona ton (56 %), v proizvodnih dejavnostih malo več kot 3,0 milijona ton (36 %) in v gospodinjstvih približno 638.000 ton (8 %). Količina v gospodinjstvih nastalih odpadkov je bila za 8 % večja kot v prejšnjem letu.

  • - količinsko največ gradbenih odpadkov (59 %), sledili so odpadki iz termičnih procesov (13 %) ter komunalni odpadki (12 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (skupaj 7 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (4 %). Druge vrste odpadkov so predstavljale 5 % vseh nastalih odpadkov. Količina nastalih gradbenih odpadkov se je glede na prejšnje leto povečala za skoraj dvakrat (za 83 %).

  • - največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (575 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (409 kg na prebivalca). 

  • Več komunalnih odpadkov je nastalo v zahodni Sloveniji (532 kg na prebivalca) kot v vzhodni Sloveniji (462 kg na prebivalca). 

 

 

VEČ INFORMACIJ NA:

Rezultat iskanja slik za STATISTIČNI URAD SLOVENIJA

Statistični urad RS

Number of views (381)

Tags: